(1)
HidayatS. H.; HarmiyatiT.; AdnanA. M. Penularan Papaya Ringspot Virus Melalui Serangga Vektor Dan Biji. J Fitopatol Indones 2022, 18, 101-106.