Hidayat, Sri Hendrastuti, Tutik Harmiyati, and Abdul Muin Adnan. 2022. “Penularan Papaya Ringspot Virus Melalui Serangga Vektor Dan Biji”. Jurnal Fitopatologi Indonesia 18 (3). Bogor (ID), 101-6. https://doi.org/10.14692/jfi.18.3.101-106.