[1]
HidayatS. H., HarmiyatiT., and AdnanA. M., “Penularan Papaya ringspot virus melalui Serangga Vektor dan Biji”, J Fitopatol Indones, vol. 18, no. 3, pp. 101-106, Sep. 2022.