[1]
SeptinaA.D. 1. KEAKTIFAN PUSTAKAWAN DALAM PEMASYARAKATAN PERPUSDOKINFO GUNA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN DAN CITRA POSITIF PERPUSTAKAAN. Jurnal Pustakawan Indonesia. 11, 1 (1). DOI:https://doi.org/10.29244/jpi.11.1.%p.