(1)
AiniR. N.; IstianaP. KOMPETENSI PUSTAKAWAN PERGURUAN TINGGI DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. JPI 2019, 17.