(1)
AlfandiA.; TandjungS. D.; RadjagukgukB.; NarsitoN. KAJIAN SEBARAN KADMIUM DALAM SAYURAN DAN TANAH DI BANTARAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT (CBL). J. Il. Tan. Lingk. 2010, 12, 1-8.