AlfandiA.; TandjungS. D.; RadjagukgukB.; NarsitoN. KAJIAN SEBARAN KADMIUM DALAM SAYURAN DAN TANAH DI BANTARAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT (CBL). Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, v. 12, n. 1, p. 1-8, 1 Apr. 2010.