[1]
AlfandiA., TandjungS. D., RadjagukgukB., and NarsitoN., “KAJIAN SEBARAN KADMIUM DALAM SAYURAN DAN TANAH DI BANTARAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT (CBL)”, J. Il. Tan. Lingk., vol. 12, no. 1, pp. 1-8, Apr. 2010.