(1)
RahmaningsihS. PENERAPAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN RUMPUT LAUT SEBAGAI BIOFILTER ALAMI AIR TAMBAK UNTUK MENGURANGI TINGKAT SERANGAN PENYAKIT PADA UDANG VANNAMEI (Litopenaeus Vannamei). JTPK 2017, 3, 11-16.