(1)
TribinaA. PEMANFAATAN SILASE KERING AMPAS TAHU UNTUK PAKAN IKAN NILA MERAH (Oreochromis Niloticus). JTPK 2017, 3, 27-33.