BramanaA., DamarA., & KurniaR. (2015). THE ESTIMATION CARRYING CAPACITY OF AQUATIC ENVIRONMENT FLOATING NET CAGE ON SEMAK DAUN ISLAND, SERIBU ISLANDS, JAKARTA CITY. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 5(2), 161-170. https://doi.org/10.24319/jtpk.5.161-170