RahmaningsihS. (2017). PENERAPAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN RUMPUT LAUT SEBAGAI BIOFILTER ALAMI AIR TAMBAK UNTUK MENGURANGI TINGKAT SERANGAN PENYAKIT PADA UDANG VANNAMEI (Litopenaeus vannamei). Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 3(1), 11-16. https://doi.org/10.24319/jtpk.3.11-16