TribinaA. (2017). PEMANFAATAN SILASE KERING AMPAS TAHU UNTUK PAKAN IKAN NILA MERAH (Oreochromis niloticus). Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 3(1), 27-33. https://doi.org/10.24319/jtpk.3.27-33