FahriansyahF., GaolJ. L., & PanjaitanJ. P. (2018). CORAL REEF GEOMORPHIC MAPPING OF TUNDA ISLAND USING OBJECT BASE CLASSIFICATION. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 8(2), 147-156. https://doi.org/10.24319/jtpk.8.147-156