BramanaA.; DamarA.; KurniaR. THE ESTIMATION CARRYING CAPACITY OF AQUATIC ENVIRONMENT FLOATING NET CAGE ON SEMAK DAUN ISLAND, SERIBU ISLANDS, JAKARTA CITY. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 5, n. 2, p. 161-170, 2 Oct. 2015.