TribinaA. PEMANFAATAN SILASE KERING AMPAS TAHU UNTUK PAKAN IKAN NILA MERAH (Oreochromis niloticus). Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 3, n. 1, p. 27-33, 7 Apr. 2017.