Bramana, Aditya, Ario Damar, and Rahmat Kurnia. 2015. “THE ESTIMATION CARRYING CAPACITY OF AQUATIC ENVIRONMENT FLOATING NET CAGE ON SEMAK DAUN ISLAND, SERIBU ISLANDS, JAKARTA CITY”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 5 (2), 161-70. https://doi.org/10.24319/jtpk.5.161-170.