Rahmaningsih, Sri. 2017. “PENERAPAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN RUMPUT LAUT SEBAGAI BIOFILTER ALAMI AIR TAMBAK UNTUK MENGURANGI TINGKAT SERANGAN PENYAKIT PADA UDANG VANNAMEI (Litopenaeus Vannamei)”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 3 (1), 11-16. https://doi.org/10.24319/jtpk.3.11-16.