Tribina, Arif. 2017. “PEMANFAATAN SILASE KERING AMPAS TAHU UNTUK PAKAN IKAN NILA MERAH (Oreochromis Niloticus)”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 3 (1), 27-33. https://doi.org/10.24319/jtpk.3.27-33.