Rieuwpassa, Frets Jonas, Ely John Karimela, and Marnens Christianto Karaeng. 2021. “ANALISIS FISIKO KIMIA KONSENTRAT PROTEIN IKAN NILA (Oreochromis Niloticus) YANG DIEKSTRAK MENGGUNAKAN PELARUT ETANOL”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 11 (1), 45-52. https://doi.org/10.24319/jtpk.11.45-52.