BramanaA., DamarA. and KurniaR. (2015) “THE ESTIMATION CARRYING CAPACITY OF AQUATIC ENVIRONMENT FLOATING NET CAGE ON SEMAK DAUN ISLAND, SERIBU ISLANDS, JAKARTA CITY”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 5(2), pp. 161-170. doi: 10.24319/jtpk.5.161-170.