RahmaningsihS. (2017) “PENERAPAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN RUMPUT LAUT SEBAGAI BIOFILTER ALAMI AIR TAMBAK UNTUK MENGURANGI TINGKAT SERANGAN PENYAKIT PADA UDANG VANNAMEI (Litopenaeus vannamei)”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 3(1), pp. 11-16. doi: 10.24319/jtpk.3.11-16.