TribinaA. (2017) “PEMANFAATAN SILASE KERING AMPAS TAHU UNTUK PAKAN IKAN NILA MERAH (Oreochromis niloticus)”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 3(1), pp. 27-33. doi: 10.24319/jtpk.3.27-33.