BramanaA., DamarA., and KurniaR. “THE ESTIMATION CARRYING CAPACITY OF AQUATIC ENVIRONMENT FLOATING NET CAGE ON SEMAK DAUN ISLAND, SERIBU ISLANDS, JAKARTA CITY”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, Vol. 5, no. 2, Oct. 2015, pp. 161-70, doi:10.24319/jtpk.5.161-170.