TribinaA. “PEMANFAATAN SILASE KERING AMPAS TAHU UNTUK PAKAN IKAN NILA MERAH (Oreochromis Niloticus)”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, Vol. 3, no. 1, Apr. 2017, pp. 27-33, doi:10.24319/jtpk.3.27-33.