Tarigan, D. J., A. S. Sasongko, F. D. Cahyadi, L. Yonanto, and B. D. Rahayu. “DAERAH PENANGKAPAN IKAN KEMBUNG (Rastrelligger Sp) DI SELAT SUNDA PADA MUSIM PERALIHAN”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, Vol. 11, no. 1, Mar. 2021, pp. 63-79, doi:10.24319/jtpk.11.63-79.