Rahmaningsih, Sri. “PENERAPAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN RUMPUT LAUT SEBAGAI BIOFILTER ALAMI AIR TAMBAK UNTUK MENGURANGI TINGKAT SERANGAN PENYAKIT PADA UDANG VANNAMEI (Litopenaeus Vannamei)”. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 3, no. 1 (April 7, 2017): 11-16. Accessed January 28, 2023. https://ilkom.journal.ipb.ac.id/index.php/jtpk/article/view/15956.