(1)
Andriani, R.; Rasmikayati, E.; Mukti, G. W.; Fatimah, S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mangga Dalam Pemilihan Pasar Di Kabupaten Indramayu. Jupe 2019, 15, 286-298.