(1)
Gustar HastosaptyadhanR. R.; .S.; SadonoD. Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal KMP 2016, 14.