Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tindakan Ekonomi

  • Titik Sumarti

Abstract

Sosiologi ekonomi adalah wilayah kajian baru dalam sosiologi yang berusaha mendekatkan ilmu ekonomi dan sosiologi. Sebagai bidang studi baru dalam sosiologi, disiplin ini berupaya untuk terus mengembangkan telaah-telaah baru. Salah satu isyu penting yang menjadi perhatian pemerhati sosiologi ekonomi adalah interest (kepentingan), yang dianggap sebagai konsep penting penggerak tindakan atau perilaku seseorang actor dalam tradisi sosiologi weberian. Tulisan ini mencoba mengkaji isyu/konsep kepentingan serta implikasi sosiologisnya dalam perilaku ekonomi kontemporer.Katakunci: Kepentingan (interest), sosiologi ekonomi, tindakan ekonomi, weberian
Published
2007-12-08
Section
Articles